Vóór 17:00 uur besteld, morgen in huis!

StoneTech Reviews

Bekijk nu onze bedrijfsvideo!  

Tel. +31(0)88 350 2000

Like ons ook op Facebook!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie van de Mirage 1500

Nieuw op de website: selecteer nu op merken!

Nieuw in het assortiment: Sansone Collection


Modelinstructies voor herroeping/ontbinding van een overeenkomst op afstand met een consument

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen/ontbinden. Met u bedoelt StoneTech, de consument die een overeenkomst op afstand met StoneTech heeft gesloten.

De herroepingstermijn/ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na

1̊.  de dag waarop u of een door u aangegeven derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen of

2̊. de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien u in eenzelfde bestelling meer zaken heeft besteld bij StoneTech, die afzonderlijk worden geleverd of

3̊. de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen of

4̊. de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst met StoneTech, die strekt tot regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.  

Om het herroepingsrecht/ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

StoneTech B.V.
Woudenbergseweg 19
D-1 3707 HW Zeist tel.
088-350 20 00 e-mail:
sales@stonetech.nl

via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen/ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping/ontbinding, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn/ontbindingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht/ontbindingsrecht te verzenden naar bovenstaand adres of e-mailadres, voordat de herroepingstermijn/ontbindingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping/ontbinding

Als u de overeenkomst herroept/ontbindt, ontvangt u alle betalingen van StoneTech terug, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door Stonetech geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat StoneTech op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen/ te ontbinden. StoneTech betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. StoneTech wijst u voor de terugbetaling verder naar de algemene voorwaarden voor contracteren op afstand met consumenten van StoneTech.

U kunt het modelformulier voor herroeping ook downloaden van de website www.stonetech.nl en ingevuld opsturen naar het e-mailadres sales@stonetech.nl . U kunt ook een andere duidelijk geformuleerde verklaring opsturen naar het e-mailadres sales@stonetech.nl . Als u van deze mogelijkheden gebruik maakt zal StoneTech u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

StoneTech mag wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan StoneTech heeft medegedeeld, aan StoneTech op het hierboven vermelde adres terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen zoals hierboven is vermeld is verstreken.

  • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”