Vóór 17:00 uur besteld, morgen in huis!

StoneTech Reviews

Bekijk nu onze bedrijfsvideo!  

Tel. +31(0)88 350 2000

Like ons ook op Facebook!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie van de Mirage 1500

Nieuw op de website: selecteer nu op merken!

Nieuw in het assortiment: Sansone Collection

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die StoneTech BV aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen van de op deze website opgeslagen informatie en afbeeldingen openbaar maken, verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van StoneTech BV (ook niet via een eigen netwerk). Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website of andersom zijn niet door StoneTech BV gecontroleerd of goedgekeurd. StoneTech BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

StoneTech BV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden u aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en  geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

StoneTech BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welk aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten. StoneTech BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Voor zover informatie die op de website van StoneTech BV is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen in de schriftelijke versie bepalend zijn.

StoneTech BV garandeert niet dat aan StoneTech BV gezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van door een bezoeker verstuurde berichten.

Winkelwagen
Winkelwagen

Het artikel is toegevoegd aan uw bestelling.

Afrekenen Afrekenen