Vóór 17:00 uur besteld, morgen in huis!

Bekijk nu StoneTech onderhoudsmiddelen.

Bekijk nu onze bedrijfsvideo!  

Tel. +31(0)88 350 2000

Like ons ook op Facebook!

Maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie van de Mirage 1500

Nieuw op de website: selecteer nu op merken!

Nieuw in het assortiment: Sansone Collection

Privacyverklaring 05/2018

StoneTech B.V., gevestigd te (3707 HW) Zeist aan de Woudenbergseweg 19 D-1, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32108918 (hierna: “StoneTech B.V.) verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u gebruik maakt van de dienstverlening van StoneTech B.V. en/of wanneer u zelf diensten aan StoneTech B.V. verleend. StoneTech B.V. respecteert hierbij uw privacy en zorgt ervoor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze wijze is in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle contact met u, websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met StoneTech B.V.

Deze persoonsgegevens verwerken wij

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens wij van u verwerken:

Als u als particulier een bestelling plaats via onze website

 • Uw voorletters en/of voornaam en achternaam;
 • Uw geslacht (m/v);
 • Uw emailadres;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Eventuele aanvullende informatie en/of persoonsgegevens in geval van specifieke wensen of wanneer u deze zelf actief verstrekt bij het aanmaken van uw account op onze website of als u een klacht heeft;
 • Locatiegegevens;
 • IP-adres (dit is het registratie-/identificatienummer van uw internetverbinding);
 • Betaalgegevens/bankrekeningnummer;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Contactregistratie

Als u als bedrijf een bestelling plaats via onze website

Aanvullend verwerken wij van u de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW nummer;
 • Kredietlimiet

Waarvoor verwerken wij uw gegevens

Hieronder treft u een overzicht aan van de redenen waarom StoneTech B.V. uw gegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken en beheren van uw account bij StoneTech B.V.;
 • Om met u in contact te komen;
 • Om u te informeren over onze aanbiedingen, evenementen en veiligheids-/productvoorschriften;
 • Om u te informeren over het verloop van uw bestelling;
 • Om uw bestellingen bij u te kunnen afleveren;
 • Voor de administratieve afwikkeling van uw bestelling debiteuren/crediteurenadministratie

Heeft u zich aangemeld voor het digitaal ontvangen van de nieuwsbrief van StoneTech B.V., dan kunt u zich – als u de digitale nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen - hiervoor afmelden via de daartoe opgenomen link in de nieuwsbrief.

Cookies

StoneTech B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine computergestuurde bestandjes die automatisch door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt en/of inlogt op uw account. Cookies zijn nodig voor een goede werking van de website en het voor het goed kunnen bijhouden van uw account en bestellingen. U kunt cookies zelf uitschakelen als u dat wilt. Dit kunt u doen via uw eigen browser (een browser is het programma waarmee u op internet surft, bijvoorbeeld Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari). Wilt u weten hoe u cookies kunt uitschakelen, zoek dan op internet naar informatie hierover met de zoekwoorden “cookies uitschakelen”. Let wel op! Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen dan kan dit de goede werking van de website van StoneTech B.V. en uw account op negatieve wijze beïnvloeden.

Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

De verbinding met de website van StoneTech B.V. is versleuteld. De website van StoneTech B.V. is geverifieerd; StoneTech B.V. beschikt over een certificaat dat de website daadwerkelijk aan StoneTech B.V. toebehoort. Alle persoonsgegevens worden verwerkt op het eigen netwerk van StoneTech B.V. Opslag vindt plaats op de server van StoneTech B.V. Deze server bevindt zich in het pand van StoneTech B.V. in een afgesloten ruimte.

Uitsluitend directie en daartoe bevoegde medewerkers van StoneTech B.V. hebben toegang tot de serverruimte. Alle medewerkers van StoneTech B.V. hebben de gedragscode van StoneTech B.V. getekend waarin zaken als geheimhouding en bescherming van privacy en persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Verwerking door derden

StoneTech B.V. verwerkt alle administratieve en orderafhandelingen in een daartoe bestemd softwareprogramma. Dit programma voldoet aan de hoogste beveiligingseisen en beschermt tegen datalekken. De software is op de eigen server van StoneTech B.V. geïnstalleerd. StoneTech B.V. is onder de AVG aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in de Software zijn opgeslagen.

Voor het onderhoud en de updates van de software is MCC Automatisering te Voorthuizen onder de AVG als verwerker aangemerkt. Tussen StoneTech B.V. en MCC Automatisering is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De hosting van de website van StoneTech B.V. wordt verzorgd door IB Vision gevestigd te Heerhugowaard. Tussen StoneTech B.V. en IB Vision is een verwerkersovereenkomst gesloten.

StoneTech B.V. maakt daarnaast ook gebruik van transportbedrijven als bijvoorbeeld PostNL en DHL voor het versturen van uw post en het afleveren en/of ophalen van uw bestelling(en). Deze derden ontvangen uitsluitend uw naw-gegevens om uw bestelling bij u te bezorgen en zullen uw gegevens voor geen andere doeleinden gebruiken.

Google Analytics

StoneTech B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt dan zonder het IP adres (geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover. Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe de website van StoneTech B.V. wordt gebruikt en om daarover te rapporteren aan StoneTech B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. StoneTech B.V. heeft hier geen invloed op.

StoneTech B.V. heeft Google geen toestemming verleend om via StoneTech B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wij delen uw gegevens niet onnodig

StoneTech B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Uw persoonsgegevens worden door StoneTech B.V. uitsluitend verstrekt aan samenwerkende partijen die in deze privacyverklaring worden aangeduid als verwerkers of bij wettelijke verplichting.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden door StoneTech B.V. voor een periode van tenminste 7 jaar bewaard. Deze termijn is in overeenstemming met de wettelijk bepaalde bewaartermijnen voor verkoopadministraties.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u uw gegevens wilt inzien of een correctie of verwijdering van uw gegevens wenst, dan kunt u hierom verzoeken via het contactformulier op de website van StoneTech B.V., een email te sturen naar: info@stonetech.nl of een brief te sturen aan StoneTech B.V., Bedrijvenpark “Seyst”, Woudenbergseweg 19 D-1, 3707 HW Zeist. Ter voorkoming van misbruik door derden zullen wij u bij de behandeling en/of afwikkeling van uw verzoek vragen om uzelf te identificeren. StoneTech B.V. streeft ernaar om binnen twee weken na uw verzoek te voldoen aan uw vraag, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u voorbeeldbrieven vinden waarmee u uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens aan StoneTech B.V. kunt doen.

Ook kunt u bij Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over StoneTech B.V. als u van mening bent dat er door StoneTech B.V. onzorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wet Datalekken

De Wet Datalekken bepaalt dat alle verwerkers van gegevens verplicht zijn om melding te doen wanneer er onverhoopt gegevens worden gehackt of data door menselijke fouten (verlies of zoekraken van datadragers) data in het ongerede raken. StoneTech B.V. documenteert datalekken in een logboek en maakt in geval van datalekken melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeert betrokkenen.

Wanneer u ons bezoekt

Het pand van StoneTech B.V. is voorzien van beveiligingscamera’s. Het is om deze reden niet mogelijk om ongezien het pand van StoneTech B.V. te betreden. Uitsluitend directie en daartoe bevoegde medewerkers van StoneTech B.V. hebben toegang tot de videoregistratie. De beelden worden niet langer bewaard dan nodig is.

Uw verantwoordelijkheid

StoneTech B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Zo heeft StoneTech B.V. ook met haar medewerkers overeenkomsten getekend waarin de bescherming en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens is geborgd. Natuurlijk draagt u ook zelf verantwoordelijkheid voor het beveiligen van uw gegevens. Maakt u voor uw bestellingen bij StoneTech B.V. gebruik van de website, let dan hierop:

 • Geef uw inloggegevens nooit aan anderen door;
 • Wijzig regelmatig uw wachtwoord;
 • Log uit voordat u andere zaken gaat doen.

Heeft u vragen?

Wij hebben getracht zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn over ons privacybeleid. Heeft u desondanks toch nog vragen, dan vernemen wij dat graag van u. Stuurt u een email naar info@stonetech.nl of vul het contactformulier op de website van StoneTech B.V. in. U ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw vraag inhoudelijk bericht van ons.